was successfully added to your cart.

Varukorg

Ikke kategoriseret

Stor interesse för Alseat i Care ware Nordic

By 16. januari 2021 No Comments

Brehms Spilerdug presenterade Alseat på Springboard i Care ware Nordic och konklusionen var klar:

Alseat är ett bra hjälpmedel som är lätt att använda, intuitiv i bruk och medverkar till en mer värdig förflyttning för brukaren.

Alseat kan minska risken för belastningsskador för personalen och samtidigt fördröja införandet av en lyft. Behovet av att vara 2 personer för att hjälpa upp brukarens ben i sängen minskas liksom man får en vinst på tidsförbruket oavsett om du lyfter manuellt eller med lyft.

Deltagarna i Springboard fann att Alseat är bra för målgruppen med sittande balans och ett hjälpmedel som kan öka brukarens livskvalitet. ” Integriteten förbättras och man får automatiskt mer ögonkontakt med brukaren”. Anhöriga kan även använda Alseat och de mest välfungerande brukarna kan göra förflyttningen själv med hjälp av Alseat. Detta är en stor vinst for både personalen och brukaren själv.
Alseat kan också medverka till att lösa andra utmaningar inom rehabilitering, demens/hjärnskador och ryggmärgsskador. Brukaren kan bli mer aktiv och ta del i förflyttningen.

Deltagarna fann att Alseat är en relevant ny produkt och vill nu arbeta vidare på att undersöka möjligheterna för att implementera den i vården i deras respektive organisationer.