Använda Spilerdug

Med Spilerdug kan jag allt – nästan!

Här hittar du guider som exempel på hur du kan använda Spilerdug vid förflyttningar och av- och påklädning.

Vi utvecklar konstant nya metoder och tekniker baserade på våra egna erfarenheter och på input från de många arbetsplatser vid besöker och står i kontakt med. Därför kommer löpande nya guider och variationer i hur Spilerdug används, till eksempel att ta på stödstrumpor på med Spilerdug.

Guiderna kan inte ersätta introduktion eller utbildning, men kan vara ett bra supplement till tidigare utbildning samt vid spridning av kunskap i konkreta arbetssituationer.

Se alla vägledningar nedan