Använda Spilerdug

Med Spilerdug kan jag allt – nästan!

Här hittar du guider som exempel på hur du kan använda Spilerdug vid förflyttningar och av- och påklädning.

Vi utvecklar konstant nya metoder och tekniker baserade på våra egna erfarenheter och på input från de många arbetsplatser vid besöker och står i kontakt med. Därför kommer löpande nya guider och variationer i hur Spilerdug används.

Guiderna kan inte ersätta introduktion eller utbildning, men kan vara ett bra supplement till tidigare utbildning samt vid spridning av kunskap i konkreta arbetssituationer.

Se alla vägledningar nedan