CE-märkning

Vår Spilerdug är CE-märkt i överensstämmelse med medicinsk forordning EU 2017/745 och motsvarar standarden DS/EN 12182 2002-07-08 4:e utgåvan.

I samband med CE-märkningen av Spilerdug har rapport och försäkran om överensstämmelse utarbetats.

För er innebär det att Spilerdug är:

  • Registrerat hos läkemedelsverket.
  • Testat enligt standarden ”Tekniska hjälpmedel för handikappade – allmänna krav och testmetoder”.
  • Övervakad via klinisk utvärdering.
  • Riskanalyserad.
  • Medföljer duken gör alltid en bruksanvisning, där alla relevanta punkter finns med
Framsida

Spilerdug är CE-märkt i överensstämmelse med medicinsk forordning EU 2017/745 och motsvarar standarden DS/EN 12182 2002-07-08 4:e utgåvan.