was successfully added to your cart.

Varukorg

Ikke kategoriseret

Nu erbjuder vi också E-lärande

By 13. november 2017 No Comments

Brehms Spilerdug har i samarbete med KvaliCare utvecklat en ny E-learning modul med fokus på Förflyttningsteknik. E-learning modulen kompletterar vår face-to-face undervisning och kan användas för att stödja detta, men också som en självständig kurs som ger en bra inledande kunskap eller ”skärper” de grundläggande principerna.

Vårt E-lärande är ett erbjudande för våra vanliga kunder. Vid vår E-learning kurs lär studenten sig de grundläggande principerna för både förflyttning och användningen av Spilerdug. Kursen stöder förflyttningsvägledare och koordinatorer i det dagliga arbetet med att upprätthålla och utveckla lämpliga förflyttninger.

Kursen kan tas vart du vill och när du vill och kan också användas som blandat lärande, t.ex. i förhållande till dina egna kurser och utbilding i förflyttning. Läs mer här