Förflyttning med Spiler+

Spiler+ är ett förflyttningslakan som du använder när taklyften kan göra en del av förflyttningsarbetet.

Då kan du fortsätta med att använda spilerdug och ha glid i alla riktningar, även när förflyttningarna blir tyngre.

Personen ligger alltid på Spiler+ och spilerdug placeras under Spiler+.

Spiler+ kan tvättas och torktumlas. Den är billigt i inköp och kan, om man så önskar återanvändas igen och igen

Vändning i säng med Spiler+ short, delvis passiv person

Förbered förflyttningen.

Placera kudden så att personen har stöd för huvudet även efter vänd-ningen.

Fäst Spiler+ på lyftbygeln.

Vik spilerdugen i stora veck.

Ytterligare information om att placera spi-lerdug, se Att Placera spilerdug (vägledningar eller videor) på www.spilerdug.se.

Kör upp lyften litet så att du skapar utrymme. Personen skal bara lutas litet åt sidan.

Placera spilerdug halvt in under kroppen, som du brukar.

Här används ett vikt stycke under kroppen.

Sänk lyftbygeln och lossa Spiler+.

Fäst Spiler+ på lyftbygeln på mot-satt sida och kör upp lyften så att personen lutas åt sidan.

Vik ut spilerdugen.

Nu kan du använda lyften för att dra personen åt sidan, vända eller flytta högre upp i säng.

Placera dina händer på Spiler+ vid personens skuldra och höft.

Kör upp lyften så att personen vänds till sidan samtidigt som du styr personen längre in i sängen.

Nu kan du utföra omvårdnadsar-bete och förflyttningar.

Använd taklyften när det behövs.

När förflyttningarna är genom-förda tas spilerdugen bort.

Fäst Spiler+ lyftgalgen och kör upp litet så att personen lättar.

Glid in spilerdugen halvt under kroppen.

Sänk lyftgalgen och montera bort Spiler+.

Ta bort spilerdugen från mot-satt sida.

Vändning i säng Spiler+ Long, passiv person

Förbered förflyttningen.

Placera kudden så att personen har stöd för huvudet även efter vändnin-gen.

Fäst Spiler + på lyftgalgen.

Vik spilerdugen i stora veck.

Kör upp lyften litet så att du skapar utrymme. Personen skal bara lutas litet åt sidan.

Placera spilerdug halvt in under kroppen, som du brukar.

Här används ett vikt stycke under kroppen och ett under vader/fötter.

Du kan behöva hålla i Spiler + när du placerar spilerdug vid fötterna.

Sänk lyftgalgen och montera av Spi-ler+.

Fäst Spiler+ på llyftgalgen på motsatt sida och kör upp lyften så att personen lättar litet.

Vik ut spilerdugen.

Nu kan du använda lyften för att dra personen åt sidan, vända eller flytta högre upp i säng.

Glid personen till motsatt sida innan vändning.

Kör upp lyften så att personen blir vänd till sidan, stabilisera ev vid höften.

Nu kan du utföra omvårdnad och förflyttningar, använd taklyften vid behov.

När omvårdnadsuppgifterna är utförda tas spilerdugen bort.

Fäst Spiler+ på lyftgalgen och kör upp litet så att personen lättar.

Glid spilerdugen tillbaks in under halva kroppen.

Sänk lyftgalgen och montera av Spi-ler+.

Ta bort spilerdugen.

Information och råd

Spiler+ Short
Varunummer/HMI: 101928
145 cm bred cm. X 140 cm lång.

Vägledande storlek på spilerdug:
175x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm.

Spiler+ Long
Varunummer/HMI: 101927
145 cm. bred X 240 cm lång.

Vägledande storlek på spilerdug:
175x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm under kroppen och eventuellt
100x 100 cm, vikt, eller 2 stycken à 65-100x100 cm under vader och hälar

Fakta

Kan tvättas i 80 grader och torktumlas i låg temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester och 20 % bomull (lakan), 100% polyester (grepp)

Används med spilerdug under. Vi rekommenderar att spilerdugen tas bort när förflyttningarna är klara.