Certifiering av Spiler+ vändsystem

Framsida

Vår Spiler+ vändsystem är CE-märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) MDR 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter och uppfyller standarden DS/EN ISO 21856:2022.

I förbindelse med CE-märkning av Spiler+ vändsystem har man utarbetat en överensstämmelserapport och försäkran om överensstämmelse.

En riskbedömning har utarbetats och ligger till grund för den generella vägledningen i användning av Spiler+ vändsystem. 

Dessutom har vi löpande uppföljning genom vår täta kundkontakt som ett led i den kliniska bevakningen och evalueringen. 

Det betyder att vår Spiler+ vändsystem är:

  • Anmäld till läkemedelsmyndigheten.
  • Prövad i förhållande till standarden ”Tekniska hjälpmedel till funktionshindrade – generella krav och testmetoder”.
  • Bevakad via klinisk evaluering 
  • Riskbedömd

När Spiler+ vändsystem levereras medföljer dessutom en leverantörsvägledning med alla relevanta punkter.

Märkning och spårning av Spiler+ vändsystem

Den senaste förordningen för medicinska produkter (EU 2017/745) ställer ytterligare krav till märkning och spårbarhet av medicinska produkter. Hos Spilerdug ApS registrera vi våra varor enligt rekommenderad GTIN standard. På det sättet kan vi koppla den minsta leveransenheten med leveransadressen hos kunden genom en standardiserad streckkod, så att vi alltid kan spåra produkten tillbaka till den faktiska produktionen.

Vår Spiler+ vändsystem är dessutom verifierad efter Oekotex 100 standarden, som är världens förande märkning för textilier och textilliknande produkter (också halvfabrikat) som är undersökt för hälso- och miljöskadliga ämnen.

Det betyder, att Spiler+ vändsystem är testad för mer än 300 skadliga ämnen, vilket långt övergår lagstiftningen i EU, och skyddar mot skadliga kemikalier i produktionen