Om Spilerdug ApS

I slutet på 80 talet arbetade Inge Brehm – Spilerdugs grundläggare – som arbetsterapeut på ett vårdhem i Danmark, där en undersköterska använde små bitar spinnakerduk ifrån hennes och makens segelbåt. Undersköterskan tyckte, att de tyngre förflyttningarna blev lättare på så sätt. Inge hade under flera år undervisat i förflyttningskunskap, så hon fångade idén med spinnakerduk, implementerade den i sin utbildning och utvecklade under åren de grundläggande principerna för användning av Spilerdug.

Från att övervägande använda Spilerdug till förflyttning experimenterade hon också med att använda den vid av- och påklädsel. Den standardiserade spinnakerduken till segelbåtar visade sig sakna vissa egenskaper. Inge ville også ha spinnakerduk som gav minimalt ljud vid användning och som var flexibel.

I 2006 lyckades Inge Brehm i samarbete med en leverantör att utveckla världens första flexibla och tysta Spilerdug, och nu har vi tre produkter, den blå (den ursprungliga) samt den gröna och den röda. Samma år blev Spilerdug CE-märkt.

Hädanefter har vi utvecklat andra produkter såsom Spiler+ vändsystem och enskilda stycken. Utvecklingen av dessa bygger på, att de ska vara lätta och tillgängliga och samtidigt enkla att använda hos brukaren eller patienten med minimal instruktion.

Spilerdug ApS bygger på stort intresse och expertis om förflyttningskunskap samt på visionen om att förmedla och sprida denna kunskap.