Generellt om Spilerdug

Spilerdug används vid förflyttningar samt på- och avklädsel.

Spilerdug är glatt på båda sidor och i alla riktningar. Därför kan du inte vända det fel.

De 3 typerna Spilerdug: Röd, Grön och Blå är alla specialtillverkade för användning vid förflyttning av människor, den röda är dessutom utvecklad till påklädsel.

Alla 3 har silikonbeläggning på båda sidor, vilket ger en fantastisk glidförmåga i alla riktningar och gör ytan vattentät. Elasticiteten i de tre typerna Spilerdug är olika, vilket gör att dom känns olika att arbeta med och kan användas till olika arbetsuppgifter.

Spilerdug är CE-märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) MDR 2017/745 den 5 april 2017 om medicintekniska produkter och uppfyller standard DS/EN ISO 21856:2022. Se mera här

Våra 3 typer Spilerdug

​Röd – mjuk

Röd Spilerdug är det bästa valet vid på- och avklädsel av kläder. Röd Spilerdug är mycket elastisk och känns mjuk mot bar hud, också när Spilerdugen är under tryck, tex under en kompressionsstrumpa. Den är ljudlös och kan vara det bästa valet vid förflyttningar och vård hos personer med demens, hjärnskada eller som vårdas terminalt, där ljud kan vara störande. Kan placeras direkt under personen, under ett draglakan eller under en Spiler+ eller Alseat.

Grön – mellan

Grön Spilerdug är en allround Spilerdug och den mest lämpliga vid generella förflyttningar, tex förflyttning i säng eller i rullstol, placering och borttagning av lyftselar mm. Den har med andra ord det bredaste funktionsområdet. Grön Spilerdug är elastisk, men i mindre grad än den röda Spilerdugen. Det gör att den gröna Spilerdugen är lättare att hantera vid placering och borttagning. Kan placeras direkt under personen, under ett draglakan eller under en Spiler+ eller Alseat.

Blå – oelastisk

Blå Spilerdug är det rätta valet vid förflyttning av personer med högt BMI, som ligger på temperaturkänsliga underlag eller på växeltrycksmadrasser som inte kan göras stabila. Den blå Spilerdugen är oelastisk och kan därför kännas lättare att placera och ta bort. Kan placeras direkt under personen, under ett draglakan eller under en Spiler+ eller Alseat.

Rengöring och desinfektion av Spilerdug

Täl avtorkning med klor/ethanol/sprit

Tål handtvätt

Tål inte torktumling

Tål inte strykning

Eftersom det inte finns sömmar / hål i Spilerdug, kan rengöring och desinfektion snabbt genomföras genom att torka av Spilerdugen med en våtservett med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel (tex etanol, sprit, klor).

Spilerdug är inte ett rekonditioneringshjälpmedel, och vi rekommenderar att man betraktar Spilerdug som ett material som följer den enskilda personen. När Spilerdugen är sliten eller personen inte längre behöver den, kasseras den. Om Spilerdugen rekonditioneras, rekommenderar vi att legitimerad personal gör ett protokoll för det.

Alla glidmaterial mister effekt vid användning och tvätt, och därför rekommenderar vi, att man har en procedur för antalet tvätt-/rengöringsprocesser.