E-learning

  • Spilerdug ApS har utvecklat ett e-learning modul med fokus på Förflyttningskunskap.
  • E-learningsmodulen supplerar vår ”hands-on” undervisning och kan användas som stöd till denna, men fungerar även som en självständig kurs som ger en bra inledande kunskap eller ”fräschar upp” de grundläggande principerna.
  • På vår e-learningskurs lär den studerande sig de grundläggande principerna både vid förflyttning och vid användning av Spilerdug.
  • Kursen stöder förflyttningshandledarens och samordnarens dagliga arbete genom att upprätthålla och utveckla lämpliga förflyttningar.
  • Ta kursen var och när du vill. Den kan även användas som blandat lärande, tex i samband med egna kurser och utbildningar i förflyttning. Du kan läsa mera i vår broschyr här.
  • Vår e-learning är ett erbjudande till våra fasta kunder.
  • Kontakta den av oss, som hör till ditt område och få reda på hur du får tillgång.