Videoer och Vägledningar

Vi har en brinnande önskan om att sprida kunskap om möjligheter och användning av Spilerdug i både förflyttningar och vid påklädning. Därför utarbetar vi fortlöpande en rad vägledningar och videor om lämplig användning av Spilerdug.

Vi sträver efter att dela med oss av vår erfarenhet och ständigt utöka möjligheterna för användning av Spilerdug i samarbete med våra kunder.