Registrering till nyhetsbrev

Håll dig i framkant med utvecklingen. Få den senaste kunskapen om vad vi kan erbjuda av kurser, men också hur du kan bli bättre på att använda

  • Spilerdug till förflyttning eller påklädning
  • Spiler+ vändsystem
  • Alseat till att få benen upp och ut ur sängen

med våra nyhetsbrev, som kommer 4 gånger om året.

Om du inte kan vänte på det, så följ oss på Facebook, det kommer nya tips och trick varje månad.