Nyhetsbreve

Med våra nyhetsbrev kommer du att ligga i framkant av utvecklingen och få den senaste kunskapen om vad vi kan erbjuda av kurser, men också hur du kan bli bättre på att använda

  • Spilerdug till förflyttning eller påklädning
  • Spiler+ vändsystem
  • Alseat till att få benen upp och ut ur sängen

med våra nyhetsbrev, som kommer 4 gånger om året.

Om du inte kan vänte på det, så följ oss på Facebook, det kommer nya tips och trick varje månad.

Eller kontakta Venita Quist och hör mer om vad vi kan erbjuda.

Nyhetsbrev Januari 2023