Rengöring och desinfektion av Spilerdug

Eftersom Spilerdug inte har sömmar eller hål går det snabbt att desinficera den genom att torka av den med en våt trasa med t.ex. såpa och/eller desinfektionsmedel (t.ex. etanol, sprit, klor). Spilerdug har testats med en rad produkter på marknaden, inklusive wetwipe Universal, wetwipe Ethanol, såpa och wetwipe Chlorine.

När Spilerdug används av samma person under en period, kan den sköljas av för hand – ev. tvättas i tvättpåse på skonprogram utan kraftig centrifugering och utan mjukmedel.

Spilerdug är inte ett hjälpmedel för flergångsbruk.

Vi rekommenderar att man ser Spilerdug som ett material som följer med en enskild person. När Spilerdug är sliten eller när personen inte ska använda den längre, ska den kasseras.

Om en arbetsplats återanvänder Spilerdug, rekommenderas det att en klinisk sjuksköterska skriver en rutin för detta, samt att man löpande testar glidfunktionen efter tvätt.