Upphängningsstativ

Med ett upphängningsstativ är det lättare att förvara Spilerdug, samt att klippa önskad längd av rullen. Eftersom rullen hänger fritt och duken hålls på plats rivs bara den bit som behövs av, och upphängningen bidrar också till en förbättrad hygien vid hanteringen av Spilerdug.

Väggupphängningen tillverkas med plats för 1, 2 eller 3 rullar Spilerdug, i bredder om både 1 meter och 1,5 meter. Eftersom upphängningsstativet kan placeras både vågrätt och lodrätt finns stor flexibilitet i placeringen.