Videomaterial

Med Spilerdug kan jag allt – nästan!

Här hittar du videor som visar exempel hur du kan använda Spilerdug vid förflyttningar och av- och påklädning.

Vi utvecklar konstant nya metoder och tekniker baserade på våra egna erfarenheter och på input från de många arbetsplatser vid besöker och står i kontakt med. Därför kommer löpande nya videor och variationer i hur Spilerdug används.

Videorna kan inte ersätta introduktion eller utbildning, men kan vara ett bra supplement till tidigare utbildning samt vid spridning av kunskap i konkreta arbetssituationer.

Se alla olika videor nedan

Besøg vores YouTube-kanal

Placera Spilerdug

Placering foldet spilerdug – 1 stk.

Placering 2 lag under hele kroppen

Placering foldet spilerdug – 2 stk.

Placering foldet spilerdug – hele kroppen

Placering – spilerdug med fold på tværs

Placering – foldet spilerdug under trækstykke

Placera spilerdug ner bakom ryggen

Ta bort Spilerdug

Fjern foldet Spilerdug

Fjern foldet Spilerdug – stort stykke

Fjern 2 lag Spilerdug

Fjern et enkelt lag Spilerdug

Fjern foldet Spilerdug på tværs

Fjern foldet Spilerdug – variationer

Högre upp i säng

Højere op i seng – aktiv person

Højere op i seng – delvis passiv person

Högre upp i säng passiv – hjälp

Högre upp i säng passiv Spiler+ manuelt

Högre upp i säng lakan om bakan

Högre upp i säng aktiv – variation och resurs

Högre upp i säng – delvis aktiv variation

Högre upp i säng delvis aktiv – stäm med fot

Högre upp i säng delvis aktiv – bäckenlyft

Vändning i säng

Bøje ben med strimmel under fod

Stabilisere bøjet ben med antiglid

Skift af lagen

Vending aktiv person – glid under bagdel

Vending – delvis aktiv person

Vending – delvis passiv person

Vending fra siden til siden – aktiv person

Vending med variationer – aktiv person

Vending væk –  delvis aktiv person

Ifrån sittande til liggande och upp til sittande på sängkanten

Upp at sitta – aktiv person

Upp at sitta – delvis aktiv person

Ner at ligga – aktiv person

Ner at ligga – delvis aktiv person

Alseat

Alseat – förflyttning ind i säng

Alseat – Målgrupp

Alseat – ner för att ligga

Alseat – upp för att sitta

Alseat – Förflyttning i säng

Påklädning sko och strumpor

Sko på ved sengekant – delvis aktiv

Sko på med bundstykke

Sko på med bundstykke og skohorn

Strumpa på – strut

Strumpa av

Strumpa på – fold med fod

Påklädning kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpa på – knästrumpa

Kompressionsstrumpa av – knästrumpa

Kompressionsstrumpa på – generel

Ta bort kompressionsstrumpa – generel

Ta bort kompressionsstrumpa – variation

Kompressionsstrumpa på – variation

Kompressionsstrumpa på variation – hjälp

Kompressionsstrumpa på med försjuten Spilerdug – hjälp

Påklädning byxor

Underbukser – delvis passiv 2 hjælpere

Byxorer av med lift – delvis passiv

Byxor på med lift – delvis passiv

Byxor på – passiv 2 hjälpare

Byxor på – delvis aktiv 2 hjälpare

Byxor av i säng – 2 hjälpare

Byxor på i säng – aktiv 2 hjälpare

Byxor av stående – aktiv

Byxor på stående – aktiv

Påklädning skjorta, blus och tröja

Skjorta på i säng

Skjorta av i säng

Blus på i säng

Blus av i säng

Blus av i seng – siddende person

Blus på i seng – siddende person

Tröja på i rullstol

Tröja av i rullstol

Blus på i rullstol

Blus av i rullstol

Jakke på i rullstol

Jakke av i rullstol

Blus på i rullstol – blus over hovedet

Blus av i rullstol – blus over hovedet

Placera och ta bort lyftsela

Lyftsela på i rullstol

Benstroppar på i rullstol

Ta bort lyftsela i rullstol manuelt

Ta bort lyftsela i rullstol taklyft

Placera lyftsela mellan 2 lager

Sit on komfort-lyftsela inn från sidan

Placering i rullstol

Tilbage i kørestol – 2 hjælpere

Tilbage i kørestol med Sittwalk

Tilbage i kørestol – 1 hjælper

Placering i komfortkørestol med Spilerdug og taklyft

Spiler+

Vending i seng Spiler+ Long

Vending i seng Spiler+ Short

Spiler+ sejl på fra siden

Spiler+ Short højere op i seng

Spiler+ Long højere op i seng

Spiler+ Short højere op i seng – variationer

Spiler+ Short vending i seng

Spiler+ Long vending i seng

Spiler+ Short vending til nedre hygiejne

Til sengekant og vending

Til sengekant mod hjælper

Til sengekant væk fra hjælper

Spiler+ lyftsele på från ändgavel

Spiler+ vänding til bukläge

Spiler+ vänding från bukläge

Sjukhus

Bugleje forflytning til og på OP-leje

Bugleje forflytning fra OP-leje til seng

Hofteoperation fra OP-leje til seng

Scanningsleje – Fra seng til scanningsleje

Scanningsleje – Fra scanningsleje til seng

Scanningsleje – Fra siddende til liggende

Scanningsleje – Fra liggende til siddende

Spiler+ vänding til bukläge

Spiler+ vänding från bukläge

Spiler+ vending i seng – aktiv patient

Spiler+ vending i seng – passiv patient

Spiler+ højere op i seng – aktiv patient

Spiler+ højere op i seng – passiv patient

Byte av laken under sängliggande person