Spilerdug

 

Spilerdug har fått genomslag i Sverige! Fler och fler sjukhus och kommuner använder nu Spilerdugs glidtyg vid förflyttning. Har man väl kommit i gång så märker man snabbt att det påverkar i mycket positiv riktning för alla medverkande.
Glidytan tar bort det tröga motståndet (friktionen) och möjliggör för patient att medverka vid förflyttning i säng. Även vid mer passiva förflyttningar med svårt sjuka patienter så minskar arbetsbelastningen betydligt för personalen.

Kurs och demo

Vi har nu 3 olika kurser som man kan anmäla sig till

”Förflyttning och Spilerdug”     - heldagskurs den 27 oktober Göteborg
”I och ur säng”                         -½ dagskurs den 26 oktober fm. Mölndal
”Spilerdug och påklädning”      -½ dagskurs den 26 oktober em. Mölndal
 
Du får gärna boka mig direkt för gratis Demovisning på din arbetsplats/avdelning. Demo är mycket uppskattad av personalen, de märker snabbt att de klarar att hjälpa en person att vända sig, komma högre upp i sängen eller placera lyftsele utan att det är tungt.
Mer information om våra Kurser och Demo här där du också kan anmäla dig.
OBS.: E-Learning erbjuds i samband med praktisk visning som tex. Demo eller heldagskurs.

Se här! Alseat

Vårt unika Förflyttningshjälpmedel - ifrån sittande till liggande

Ökar aktivitet samt minskar arbetsbelastning för personalen
Alseat tar utgångspunkt i det naturliga sättet att lägga sig ner. Alseat är därför ett val både vid förflyttningar och i det rehabiliterande arbetet. Vid Demo samt övriga kurser får du möjlighet att prova att bli förflyttad med Alseat samt prova att förflytta varandra.
Under en period så har Alseat testats hos patienter i kommunal hemvård samt på rehab- och vårdboende. Vår undersökning med feedback hos kunderna är entydig. Alseat:
•    Understödjer bra arbetsställning för medarbetaren
•    Tar mindre tid att använda och är lättare att använda än andra metoder 
•    Kan i vissa fall skjuta upp förflyttning med personlyft
•    Har en bred målgrupp, eftersom förflyttningen ligger nära det naturliga rörelsemönstret och känns igen av kroppen

Du kan se mera här 
Kontakta Venita och avtala en demo eller ev. konkret utprovning


Upphandling

Västra Götaland är första län som har upphandlat Spilerdug vilket vi är mycket glada över! 

Det är positivt för såväl medarbetare som patienter i Västra Götaland Region och kommuner nu väljer Spilerdug som är känt för att vara enkelt att använda till många förflyttnings-, påklädnings-och rehabiliterings uppgifter. Arbetar man med förflyttning och omvårdnad på ett sjukhus eller i en kommun så kommer våra videor och vägledningar/guider säkert ha stort intresse.

Samarbete

Vi fortsätter vårt nära samarbete med HMC Sverige, Modern arbetsteknik och Durewall som också medverkat till ökad kunskap och erfarenhet av förflyttning med Spilerdug ”segelduk” i hela Sverige. 

Vår hemsida spilerdug.se förnyas hela tiden med nya videor och nya vägledningar! Kontakta mig gärna så hjälper jag er genom tex. boka Demo, tipsa om videor och vägledningar som du kan finna på hemsidan eller om du har frågor om våra kurser eller Spilerdug mm. Följ oss gärna på FB

Venita Quist
Sverige
+46 702 99 66 21
venita@spilerdug.dk
PS. 17 november finns jag med vid Brehms Spilerdugs monter C3-038 på Health & Rehab Scandinavia, Bella Center i Köpenhamn.

Facebook

Dela gärna era upplevelser

 

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2016 Brehms Spilerdug ApS All rights reserved.

info@spilerdug.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences