SPILERDUG RÄDDER PERSONALENS RYGGAR

Suntarbetsliv har publicerat en artikel om hur Spilerdug har förändrat arbetet med patientförflyttningar.

 

FÖRFLYTTNING OCH SPILERDUG I GÖTEBORG 1. NOVEMBER 2022

Du kan fortfarande anmäla dig till kursen Spilerdug og Forflyttning den 1. november i Göteborg

 

ALSEAT - 3 x WIN

Bättre omsorg för patienten, bättre arbetsmiljö för personalen och bättre ekonomi för kommuner/sjukhus.

 

Spiler+ lätt och enkelt

Spiler+ är ett enkelt och flexibelt vändsystem, du kan använda tillsammans med Spilerdug och taklyftan. Det är billigt och kan tvättas om igen

Du kan (nästan) allt med Spilerdug

utbildning
boka-en-demo